Kort geding dagvaarding rechtbank


kort geding dagvaarding rechtbank

De dagvaarding heet vanaf dat moment dagvaardingsexploit, waaruit volgt dat de deurwaarder een ambtshandeling heeft verricht.
De gedaagde kan ook (tijdig) een tegenvordering instellen.
Zij zijn bereikbaar op tel.Een kort geding is een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter van een rechtbank die veel sneller gaat dan een gewone bodemprocedure.Het vonnis wordt aan de advocaten van partijen toegezonden.En de advocaten ieder afzonderlijk de partij positionele regie.Op de nakoming van de verplichtingen van een kort geding vonnis staan meestal dwangsommen.Zodra bekend is dat een tegenpartij een advocaat heeft is de advocaat van een eiser in principe verplicht om rekening te houden met de verhinderdata van de andere advocaat.Daarna wordt er op grond van een concept-dagvaarding bij de rechtbank een datum gevraagd voor de mondelinge behandeling van het kort geding, de zitting.
Doet u dat niet, dan is de tegenpartij niet verplicht met de verhinderdata van uw advocaat rekening te houden.
Vaak koppelt de griffie korting esprit november 2018 dezelfde dag, dan wel daags later terug om de datum en het tijdstip door te geven waartegen kan worden gedagvaard.
Dit betekent dat na een kort geding in een IE-zaak altijd een bodemprocedure moet worden ingesteld.De advocaat voegt de van de griffie verkregen datum en tijdstip toe aan de dagvaarding, en stuurt deze vervolgens per fax door naar de deurwaarder met de instructie de dagvaarding met de grootst mogelijke spoed uit te brengen aan de gedaagde partij.Een dagvaarding is een processtuk waarmee de vordering (de eis) wordt ingesteld tegen de gedaagde partij.Alle correspondentie en producties dienen uitsluitend te worden geadresseerd ter attentie van: Rechtbank Den Haag, team Administratie Civiel - Voorzieningenrechter, gebouw P2, kamer.32.Andere vorderingen zijn vanzelfsprekend ook denkbaar.Contactpersonen voor de hier bedoelde incassos zijn de heer.Daarna is het mogelijk om binnen vier weken in hoger beroep te gaan.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap