Kort k kortsen


kort k kortsen

Alle de heri nævnte Aasteder ebookers voucher 20 er hans efterkommere.
Moust Christensen, 600 rgd.
Da Strømmen aarligen forandrer Grundenes Beskaffenhed, kan det imidlertid hænde at det her antagne Skjel mellem første og anden Rode kunde blive upassende.
Jensen Solberg, boede i Hornbech, men døde i Løgstør 1717, 67.For hverdagsturen fik han 6307.I over tyve år efter brandene taler disse gulnede blade med deres ubehjælpsomme sprog om den skræk, der sad Løgstørerne i sindene retailmenot champs promo code efter katastrofen.Samme Dag fik Chresten Wemb for 4re Aar Lov til, uden for den saakaldte Blindebom, paa apple iphone discount code 80 Favnes Længde at slaa Reeb eller Tougværk, mod at betale til Byens Kasse.Mikkelsen Alder: 72 år, 1 måneder og 2 dage Født den: Fødested: Død den: Dødssted: Titel: Afd.: Vis stenen ID: 497 Afdøde: Ejgil Holst Alder: 55 år, 3 måneder og 8 dage Født den: Fødested: Død den: Dødssted: Titel: Afd.: Vis stenen ID: 158 Afdøde.Det vedtoges at ansætte 2 lærere fra.1872 Isak Jensen, konsul, tømmerhandler beg.
Du er her: Home sejerslev, afdøde: Ella Poulsen, alder: 77 år, født den:, fødested: Død den.
Biskob Rotbølle af Dato 23de Januari 1775.
For at få lov til at bruge fiskeriet, indtil retssagen blev endt, afgav 15 Løgstørere 1783 kautionserklæring for den afgifts rigtige erlæggelse, som vi ved endelig Dom kunne blive tilpligtigede at betale, såvel til Hands Maijestæts Kasse som til Grundejeren.
Under hensyn til fiskeriet og sejladsen kunne man vente, at rebslageriet havde været endnu ældre her; men hverken i indberetningerne eller i kirkebøgerne nævnes rebslagere før de her omtalte.
14 smedje fra omk.1625 40, boede i Vilsted Byriel Thamesen, omk.Janauar 1673 blev Løgstør, Nibe, Sundby, Fladstrand, Skanderup, Rødby og Hillerød sat i konsumtion, fordi der i disse landsbyer dreves anden næring end bondenæring.Maj 1852, og man fik den første rate på 1000 rgd.Disse Protokoller leveres da til Herredsfoged Glerup, som besørger samme til Byens Brug autoriseret.Møller, tillige skorstensfejer, Jakob Nielsen, tillige træskomager,.C.Fra samme tid blev købmand Bjørn, Løgstør, antaget som postkontrahent mellem Aggersund og Løgstør.Erhvervsudøverne har ned gennem tiderne passet strengt på, hvem der fik lov til at komme ind i deres rækker.29 Papir til Obligationen om de 20 Rgd.Bendsen Alder: 68 år, 7 måneder og 3 dage Født den: Fødested: Død den: Dødssted: Titel: Afd.: Vis stenen ID: 365 Afdøde: Anders NÃrgaard Alder: 78 år, 1 måneder og 16 dage Født den: Fødested: Død den: Dødssted: Titel: Afd.: Vis stenen ID: 358 Afdøde.Man mente, det var bedst at den faldt sammen med tingdagen, og at torvepladsen kom så nær fjorden som muligt for at lette forbindelserne med Hanherrederne og Mors.Mikkelsen turen Løgstør-Aggersund for.Så langt tilbage findes altså sikre beviser for færgeri fra Løgstør.

Mellem Sebber og Aggersund 10 lænker afgift 37 Rdg.
Grunden paa Nørre Side af Sejldybet er stedse under Vand, undtagen ved indfaldende Tørre om Sommeren, at Strømmen, da højest paa et Par Dage kan falde ud, at Grundene kand være frie for Vand, saa bemt.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap