Korte duur huurovereenkomst


korte duur huurovereenkomst

Het staat partijen vrij, als de aard van (het gebruik van) het gehuurde daartoe noopt, een huurovereenkomst te sluiten voor een korte periode.
Het laat de huurder, die er minder c1000 kortingscoupons dan 3 jaar wil wonen, toe om geen schadevergoeding te betalen bij zijn vertrek.
De huurder kan een tegen-opzeg geven van én maand.Het huurcontract van korte duur kan worden verlengd (verlenging van de aanvankelijk overeengekomen looptijd) of hernieuwd (ondertekening van een nieuw huurcontract).Dit modelhuurcontract geldt enkel indien de huurder met instemming van de verhuurder de woning tot hoofdverblijfplaats bestemt.Zelfs als het huurcontract van korte duur wordt verlengd, moet dit altijd door de verhuurder en de huurder volgens de vorm worden ontbonden.Het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991 bevestigt het dwingende karakter van deze bepaling opnieuw: geen enkele tegenstrijdige contractuele overeenkomst is geldig.U kunt dit contract hier gratis downloaden: Modelcontract korte duur, huurcontract lange duur (9 jaar de huurdersbonden raden u aan steeds voor het negenjarig huurcontract te kiezen.De opzegvergoeding is niet meteen te betalen.
Opgelet 2: bovenstaande opzegmogelijkheden zijn niet van toepassing op contracten van drie jaar of minder.
Bij gebrek aan tijdige opzegging wordt het huurcontract van korte duur geherkwalificeerd als huurcontract van 9 jaar.
Als er niet minstens binnen de 3 maanden vór de vervaldatum van het huurcontract door de verhuurder of de huurder een kennisgeving van opzegging wordt verstuurd, dan wordt het huurcontract van korte duur automatisch geherkwalificeerd tot huurcontract van 9 jaar met dezelfde voorwaarden als het.Verlenging van een huurcontract van korte duur.Op basis van lid 5 van deze bepaling draagt de verhuurder bij in de kosten die een verhuizing voor de verhuurder meebrengt, als verhuizing noodzakelijk is in verband met een voorgenomen renovatie die kan bestaan uit sloop met vervangende nieuwbouw, maar ook uit gedeeltelijke vernieuwing.Neem dan contact met de huurdersbond van uw regio.De huurder kan altijd (best schriftelijk) met de verhuurder overeenkomen om de overeenkomst in onderling akkoord te beëindigen.Gebruik dan onderstaande modelbrief om u verhuurder te verwittigen.Voorbeelden zijn de vakantiewoning en de zogenaamde wisselwoning (een woning waarin een huurder tijdelijk verblijft, bijvoorbeeld in afwachting van de renovatie van de woning die hij eigenlijk huurt).

Vrijgave huurwaarborg Over de vrijgave van de huurwaarborg beslissen huurder en verhuurder samen of bij betwisting de vrederechter.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap